Specialisaties

Stem

Bij stemklachten kunt u denken aan een hese of schorre stem. Maar een stem kan ook snel vermoeid raken of te weinig draagkracht hebben. Stemklachten kunnen veroorzaakt worden door een organische afwijking zoals een cyste of poliep. Maar vaak komen de klachten voort uit verkeerd stemgebruik. Logopedische stemtherapie is er op gericht om u te helpen uw stem zo goed mogelijk te gebruiken. Door nieuwe technieken toe te passen in het dagelijks leven kunnen de stemklachten geheel verdwijnen.

Zangstem

Problemen met de zangstem kunnen een organische (lichamelijke) oorzaak hebben maar kunnen ook ontstaan door verkeerd stemgebruik. De logopedisten van Stemlogopedie Amsterdam zijn gespecialiseerd in het behandelen van zangers, zowel professioneel als amateur. De logopedische begeleiding van zangers gebeurt in samenspraak met de KNO arts en eventuele zangdocenten.

Adem

Soms verloopt ademen niet automatisch. U kunt klachten ervaren als kortademigheid, duizeligheid, ademnood, bonzend hart, snel en diep ademen, steken in de zij of borst. Het kan dan zijn dat er sprake is van dysfunctioneel ademen.
Dit kan voorkomen bij bepaalde aandoeningen, zoals COPD, maar ook na bijvoorbeeld Corona of een flinke griep. Soms gaan de ademproblemen gepaard met stemklachten.
Problemen met ademen kunnen ook ontstaan door stress, spanning, emoties of angst.
De logopedist geeft u gerichte oefeningen om de adem weer in balans te brengen.

Globus

Bij een globusgevoel heeft u het idee dat er iets vast zit in de keel, terwijl dit niet het geval is. Hierdoor kan de stem vermoeid aanvoelen en kunt u problemen ervaren met slikken en ademen.
Vaak wordt het globusgevoel veroorzaakt door een hoge spierspanning in het gebied rond de keel.
De KNO arts zal eerst onderzoeken of er een aantoonbare oorzaak is voor het globusgevoel. Wanneer dit niet het geval is kan de KNO arts u doorverwijzen naar de logopedist. De logopedist kan met gerichte oefeningen en facilitatie van de larynx (een soort massagetechniek) helpen de spieren in het keelgebied te ontspannen.

Hoesten

Hoestklachten die langer dan 8 weken aanhouden noemen we chronische hoestklachten. Naast hoesten kan het ook gaan om veelvuldig kuchen en schrapen. Dit kan ook weer een nadelig effect hebben op de kwaliteit van de stem.
De logopedist observeert hoe u uw adem en stem gebruikt en kan u helpen om niet meer elke hoestprikkel te laten uitmonden in een hoest

Slikken

Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Door problemen in de aansturing van de spieren of door een plaatselijke beschadiging kan het slikproces verstoord raken.
De logopedist kan u hierbij helpen door het aanleren van compensatie strategieën of het trainen van specifieke spieren. Daarnaast kan de logopedist u adviezen geven over de juiste houding tijdens het eten en de consistentie van voedsel .

Manuele facilitatie van de larynx

Deze techniek bestaat uit het stretchen/masseren van de spieren rond het strottenhoofd. Ook de spieren van de mondbodem, hals nek en kaak kunnen op deze wijze behandeld worden.
De behandeling is geschikt voor cliënten met een overmatige spanning van de spieren rond het strottenhoofd. Deze spanning kan leiden tot globusklachten, slikklachten en vermoeidheid van de stem.
Ook voor zangers met spanningsklachten kan dit een nuttige behandeling zijn.
Na de behandeling ervaart de cliënt vaak meer ontspanning en is er een verbetering in de bewegelijkheid van het stemapparaat.